Je kan je aanmelden over

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

povo procedure

Ieder jaar maken leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat die overstap goed verloopt, want dat bepaalt voor een deel het schoolsucces van leerlingen. Daarom zijn er afspraken tussen middelbare scholen en schoolbesturen gemaakt over de wijze van aanmelden.

Povo  procedure

Wil je de volledig povo procedure lezen, klik hier

 

De schoolbesturen van de VO-scholen in Zoetermeer nemen samen verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs voor alle kinderen in Zoetermeer. Zij hebben hiertoe afspraken gemaakt over de aanmelding bij het VO.

Ouders zijn vrij om een middelbare school te kiezen samen met hun kind. Alle scholen in Zoetermeer vinden dat belangrijk. Een voorwaarde is wel dat er genoeg te kiezen is. Daar zijn twee dingen voor nodig: voldoende plekken voor alle kinderen die van de basisschool komen én een goed en gevarieerd aanbod. Dit is alleen haalbaar als alle scholen een gezond leerlingaantal hebben.

Dat maken we mogelijk door de leerlingstromen te reguleren en afspraken over aanmelding en plaatsing te maken. We versterken elkaar op het gebied van kwaliteit en ondersteunen elkaar bij de ontwikkeling van onderscheidende profielen, met als doel dat de diversiteit in het onderwijsaanbod naadloos aansluit op de behoeften van leerlingen in Zoetermeer.

Daarom hebben alle VO-scholen in Zoetermeer de aanmelding en plaatsing in vmbo, havo en vwo op dezelfde manier geregeld. De vrije schoolkeuze blijft: ouders kunnen zelf een school kiezen. Alleen als een school of afdeling echt te veel aanmeldingen heeft, zullen we onder de aangemelde leerlingen moeten loten.

We begrijpen dat dit voor enkele kinderen en ouders niet ideaal is. Daarom zorgen we voor goede alternatieven. Samen zorgen we dat alle kinderen in Zoetermeer zich in het voortgezet onderwijs optimaal kunnen ontwikkelen. Nu en in de toekomst.

Cijfertjes POVO-procedure

Afgelopen schooljaar hebben we voor het eerst de Zoetermeers Povo-procedure toegepast bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Ondanks dat dit voor iedereen een stressvolle periode is geweest, kijken we voorzichtig positief terug op het voor het eerst digitaal aanmelden, loten en plaatsen van leerlingen.  In totaal hebben 1466 leerlingen zich aangemeld voor een van de Zoetermeerse VO-scholen. 97% van de leerlingen konden geplaats worden op de 1stevoorkeur, 2.5% op de 2de voorkeur en 0.5% op de 3de voorkeur (In vergelijk; Amsterdam 78% op de 1ste voorkeur, Den Haag 84% op de 1ste voorkeur).  Uiteraard is het altijd vervelend als leerlingen niet op hun eerste voorkeur geplaatst kunnen worden en zullen we er elk jaar wederom naar streven om dit percentage zo laag mogelijk te houden.

Tijdlijn aanmeldingen

1
Aanmelden

Aanmelden kan van 15 maart t/m 31 maart via deze site.
Maak een voorkeurslijst en geef 3 voorkeuren door!

2
Belangrijk

Leerlingen melden aan met unieke code en aanmeldformulier.
Let op voorrangsregels bij loting.

3
Loting

Loting vindt plaats op 24 april 2024.
Leerlingen worden geplaatst op basis van een volledige voorkeurslijst.

4
Aanmeldingen na loting

Plaatsing is mogelijk op volgorde van aanmelding op scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.
Voorrangsregels zijn niet meer van toepassing.