Je kan je aanmelden over

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

De scholen in het voorgezet onderwijs

Onderstaande scholen bieden een gevarieerd onderwijsaanbod aan. Dat betekent dat er voor elke leerling een passende plek is.
foto alfrink college 2

Werflaan 45
2725 DE Zoetermeer

www.alfrink.nl

Opleidingen: havo, vwo, tweetalig havo/vwo en tweetalig vwo

ALFRINK COLLEGE

Samen, actief en uitdagend: dat typeert het onderwijs op het Alfrink College. We bieden havo en vwo, zowel in het Nederlands als in het Engels (tweetalig). In een havo/vwo-brugklas hebben leerlingen twee jaar de tijd om te groeien naar het niveau dat het beste past. In de vwo-klassen starten we gelijk op vwo-niveau met een hoger tempo en meer diepgang.

Op het Alfrink College helpen we onze leerlingen om actief te leren, zodat ze echt begrijpen wat ze leren en ze de stof zelf kunnen toepassen. Omdat leesvaardigheid op havo/vwo-niveau erg belangrijk, is hebben wij 20 minuten lezen per dag extra op het lesrooster gezet om zo vaardiger worden in taal.

Ook dagen we leerlingen uit om nieuwe kanten van zichzelf te ontdekken. Dat kan bij ons op school op allerlei manieren, bijvoorbeeld op het tweetalig, in de Alfrink Plusklassen en met een groot aanbod aan activiteiten buiten het lesrooster om waar leerlingen uit verschillende klassen samenkomen. Deze gezellige activiteiten dragen eraan bij dat leerlingen zich thuis voelen op onze school en zich breder ontwikkelen. Wij geven onze leerlingen kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen mee, zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Onze betrokkenheid bij de wereld om ons heen komt tot uiting in het feit dat het Alfrink een Unesco-school is. De thema’s van de Verenigde Naties (VN) keren terug in onze Unesco-themaweken.

Op dit moment telt het Alfrink College ongeveer 1.550 leerlingen en ruim 165 medewerkers. Wij zijn een overzichtelijke goed georganiseerde school. Leerlingen voelen zich veilig en vertrouwd op het Alfrink. Daarnaast hebben we een licht en sfeervol schoolgebouw. Mooie lokalen, een grote mediatheek, moderne studiepleinen, prachtige practica-lokalen, goede ICT-voorzieningen: dat maakt onze school tot een fijne plek.

foto erasmus college

Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

www.erasmuscollege.nl

Opleidingen: gymnasium, atheneum,
havo, mavo, EMC2 Masterclass

ERASMUS COLLEGE

Het Erasmus College is een school die de ontwikkeling van elke leerling stimuleert. Elke leerling krijgt de tijd om te groeien. Het advies van de basisschool is een startpunt. Dat advies verwijst je naar de gymnasiumklas, de Erasmus Masterclass, een havo/vwo klas of een mavo/havo klas. En vanuit dat beginpunt kun je je tijdens de verlengde brugperiodegaan ontwikkelen. Voor iedere leerling is er een schoolroute die het beste past. Die route gaan we samen ontdekken. 

Het Erasmus College is een daltonschool waar zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en samenwerkingsvaardigheid wordt bevorderd. Wij beschouwen de school als mini-samenleving waar leerlingen meer leren dan kennis en vaardigheden voor vervolgopleiding of een beroep. Wij willen dat leerlingen ‘mensen zonder vrees’ worden, die weten dat je van fouten leert, dat je samen meer kunt en dat je elkaar sterker kunt maken. Onder andere tijdens de daltonuren leren we de leerlingen deze vaardigheden aan. 

De Erasmustijd in het lesrooster geeft ruimte aan de brede persoonsontwikkeling van elke leerling. Elke leerling heeft in de Erasmustijd de gelegenheid om extra hulp te krijgen, te ontdekken wat zijn of haar passie is, om nieuwe dingen uit te proberen, om te vinden wat hem of haar in beweging brengt.

foto motion

Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer

www.motionbeweegcollege.nl

Opleidingen:
Vmbo basis | vmbo kader | lwoo

MOTION BEWEEG COLLEGE

De hele dag stil zitten, daar moet je toch niet aan denken? Daarom is er in Zoetermeer het MOTION Beweeg College. Op onze vmbo-school begin je elke schooldag actief met zwemmen, dansen, voetballen, mountainbiken of een andere manier van bewegen.

Maar ook tijdens de lessen blijf je lekker actief. Door op een hometrainer Engels of wiskunde te volgen bijvoorbeeld. Zo kan je je beter concentreren en het maakt leren leuker. Bewegen doen wij de hele dag door. Elke dag.

Herken jij je in de volgende skills?

– Positief
– Afspraak = afspraak
– Leergierig
– Discipline
– Sociaal
– Vriendelijk
– Samenwerken
– Inleven
– Doorzettingsvermogen
– Actief
– Sportief
– Lef
– Eerlijk
– Respectvol
– Vrolijk
– Gezellig

– Positief
– Afspraak = afspraak
– Leergierig
– Discipline
– Sociaal
– Vriendelijk
– Samenwerken
– Inleven
– Doorzettingsvermogen
– Actief
– Sportief
– Lef
– Eerlijk
– Respectvol
– Vrolijk
– Gezellig

onc clauslaan

Clauslaan 4 
2713 VN  Zoetermeer

clauslaan.onc.nl 

Opleidingen: basis, kader en mavo

Oranje Nassau College Clauslaan

Actief leren en veel doen!

Heb jij een advies mavo of beroepsgericht? Vind je het fijn als je veel leert, veel mag doen en ervaren en al je talenten kunt ontwikkelen? Dan is VMBO TOTAAL op ONC Clauslaan echt iets voor jou.

Bij ons op school leer je actief door veel te doen. In actieve, afwisselende lessen ga je aan de slag. Binnen én buiten de school. Je krijgt alle ruimte om te ontdekken waar je goed in bent, zowel op basis-, kader- als mavo-niveau. Volg je de opleiding beroepsgericht kader en kun je misschien toch naar de mavo? Dan is de Masterclass Kader iets voor jou. Voor alle opleidingen is leerwegondersteuning mogelijk.

Op ONC Clauslaan zie je leslokalen, open ruimtes, ruimtes waar je kunt koken, tekenen, sporten, bouwen, muziek maken, proefjes doen, computeren en nog veel meer. De ruimte heeft alles te maken met de manier waarop je hier leert. Je werkt veel zelf of samen aan opdrachten. Daarvoor heb je die ruimte in de school nodig.

Op onze unit voor de onderbouw, je eigen plek in de school, leren we je snel goed kennen. Je krijgt veel aandacht en de begeleiding die bij je past. Heb je hulp of meer uitdaging nodig, dan krijg je die. We besteden in álle lessen veel aandacht aan taal en rekenen. Je kunt je speciale talenten ontdekken en je kiest zelf aan welk talent je wilt bouwen.

School stopt bij ons niet na de lessen. Je kunt na school vragen stellen over je huiswerk, meedoen met een steunles als je achterloopt bij een vak of meedoen met wisselende, uitdagende workshops. Dit maakt ONC Clauslaan voor jou een fijne, vertrouwde plek om te leren en te ontwikkelen.

onc parkdreef

Parkdreef 282 
2724 EZ  Zoetermeer

parkdreef.onc.nl 

Opleidingen: mavo, havo, atheneum, gymnasium, technasium

Oranje Nassau College Parkdreef

Grensverleggend, ondernemend!

Op ONC Parkdreef dagen we je uit om je eigen grenzen te verleggen. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik nog meer? Dat ontdek je tijdens de lessen, de talenturen en alle grensverleggende activiteiten die we ondernemen.

Op onze persoonlijke school geven we onderwijs met structuur, met aandacht voor vaardigheden en ruimte om te groeien. Met een advies voor mavo kom je in een mavo/havo-brugklas, met een havo-advies in de havo/vwo-brugklas, met een vwo-advies in een aparte vwo-klas. Na je eerste jaar ga je naar mavo, havo, atheneum of gymnasium. Dat geeft jou de kans om een jaar lang te ontdekken welke opleiding bij je past. Ga je naar havo of vwo, dan kun je kiezen voor Technasium.

Bij ons voel je je snel thuis. Dat komt omdat we je snel leren kennen en je de ruimte krijgt om jezelf te zijn en te doen waar je goed in bent. Je ontdekt een heleboel – soms onverwachte – talenten. Heb je extra aandacht of begeleiding nodig, dan zorgen we daarvoor. Kun je meer aan dan het ‘gewone’ programma, dan bieden we jou uitdaging en maatwerk. We helpen je om een ondernemende, creatieve geest te ontwikkelen. En op onze Global Citizen School word jij een echte wereldburger!

Je krijgt op ONC Parkdreef volop de kans om kennis, vaardigheden en levenservaring op te doen. Je kunt dit niet alleen. Daarom leggen we de nadruk op samenwerken, samen leren en elkaar helpen. We willen dat je bij ons op school helemaal jezelf kunt zijn en dat je gezien wordt voor wie je bent.

foto picasso

Paletsingel 38c
2718 NT Zoetermeer

www.picasso-lyceum.nl

Opleidingen: mavo, havo en vwo

PICASSO LYCEUM

Wij zijn Picasso. Een school voor mavo, havo en vwo.

En we zijn benieuwd naar wie jij bent. Wie je écht bent. Want iedereen is uniek. En dát is juist mooi. Je kan en mag bij ons je eigen keuzes maken. We bieden je onderwijs op maat. Op onze school leg jij de basis voor jouw toekomst. Een toekomst vol verbondenheid. Met jezelf, elkaar, je omgeving en de digitale wereld.

Wij stellen persoonlijke ontwikkeling centraal, bepalen leerdoelen, laten zien hoe vakken aan elkaar verbonden zijn, coachen intensief en leren feedback geven en ontvangen. We duwen niet, we trekken niet, we leggen onze hand op je schouder. Want iedere leerling, en dus ook iedere schoolcarrière, is anders. Daarom hebben we een brede brugklas (3 jaar), dat geeft ruimte om talenten en vakken te ontdekken. De paden hebben wij uitgestippeld, maar jij bepaalt zelf welke richting je op gaat. Soms kun je een stuk afsnijden, door een vak versneld te volgen als je er heel goed in bent. Een andere keer moet je misschien een omweg maken als je ergens meer moeite mee hebt. En wie extra uitdaging zoekt, kan kiezen voor het pad dat heuvelopwaarts gaat naar een hoger niveau. Dan doe je bijvoorbeeld één of twee vakken op vwo-niveau, terwijl je in de basis de havo-opleiding volgt.