Je kan je aanmelden over

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Veel gestelde vragen en contact

Antwoorden op veel gestelde vragen.

Voor wanneer moet de leerling zich aanmelden en wat gebeurt er als een leerling zich te laat aanmeldt?

Alle leerlingen moeten zich digitaal aangemeld hebben tussen 15 maart en 31 maart. Als een leerling pas na deze datum aangemeld wordt, dan kan hij niet meer deelnemen aan de (mogelijke) loting. Dit betekent dat de leerling wel geplaatst kan worden maar dat er eerst geloot wordt onder de op tijd aangemelde leerlingen in de eerste ronde. De leerling kan daarna alsnog geplaatst worden bij een school waar nog plaatsen beschikbaar zijn. Te laat aangemelde leerlingen worden op volgorde van aanmelden behandeld.

Wat als een leerling maar 1 voorkeur in Zoetermeer heeft en de rest in een andere regio ligt?

De leerling kan dan zich aanmelden in Zoetermeer als het gaat om zijn 1ste voorkeur. Bij de andere voorkeuren wordt in het aanmeldformulier 'buiten Zoetermeer' ingevuld. Als de leerling uitgeloot wordt in de 1ste ronde in Zoetermeer, dienen ouders zelf de leerling buiten Zoetermeer aan te melden. Als de leerling een 2de of 3de voorkeur heeft in Zoetermeer dan kan hij zich aanmelden nadat hij de uitslag heeft van zijn 1ste voorkeur.  Aanmelden kan alleen nog bij scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben.

Zullen alle scholen moeten loten?

Als een school meer aanmeldingen heeft dan plaatsen voor een specifiek onderwijsniveau dan zal de school voor dat onderwijsniveau moeten loten. Het afgelopen schooljaar kon 97% van de leerlingen geplaatst worden op de school van 1ste voorkeur.

Wanneer horen de kinderen of ze geplaatst zijn en op welke school?

Na de loting worden alle plaatsingsbesluiten in Onderwijs Transparant (OT) verwerkt op 24 april 2024. Daarna sturen de VO-scholen ook nog (digitale) plaatsingsbrieven en inschrijfformulieren naar de leerlingen.

Wordt er in Zoetermeer gebruik gemaakt van voorrangsregels?

Ja, er zijn in de POVO-procedure een aantal voorrangsregels opgenomen. Deze kun je teruglezen in de POVO-procedure onder 3.3.1. Let wel op; de voorrangsregels gelden alleen bij de 1ste voorkeursschool!

Waarom is er gekozen voor deze voorrangsregels?

De voorrangsregels zijn vorig schooljaar opgesteld door te kijken naar vergelijkbare procedures in de regio’s om ons heen én naar de eerder gebruikte voorrangsregels in de voormalige toelatingsprocedures van de schoolbesturen. Het streven is om de komende jaren het aantal voorrangsregels te verminderen en aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Hoe wordt er bepaald hoeveel plekken er beschikbaar zijn op een school?

Scholen kijken naar het aantal leerlingen dat ze in hun gebouwen kunnen plaatsen en aan wie ze onderwijs kunnen verzorgen. Ze houden hierbij rekening met allerlei factoren waaronder doublures, zij-instroom en vertrekkende leerlingen.

Is er sprake van een wachtlijst na loting?

Ja, als een school moet loten voor een specifiek niveau wordt er door geloot totdat alle leerlingen een lotingsnummer hebben gekregen. De leerlingen die niet direct geplaatst kunnen worden, staan dan op de wachtlijst. Mocht er een plekje vrijkomen dan neemt de voorgezet onderwijs school contact op om te kijken of de leerling er nog gebruik van wil maken. Het heeft geen zin om de school zelf te bellen hierover.

Meer vragen? Stel ze bij de school van eerste voorkeur:

Alfrink College: zonaarhetvo@alfrink.nl
Erasmus College: dalton@erasmuscollege.nl
Motion Beweeg College: info@motionbeweegcollege.nl
Oranje Nassau College – Clauslaan: clauslaan@onc.unicoz.nl
Oranje Nassau College – Parkdreef: parkdreef@onc.unicoz.nl
Picasso Lyceum: kennismaken@picasso-lyceum.nl